Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Brak rozpatrzenia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie wniosku o udzielenie publicznego dostępu do dokumentów dotyczących niemieckiej ustawy „NetzDG” w mających zastosowanie terminach

Brak rozpatrzenia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie wniosku o udzielenie publicznego dostępu do dokumentów dotyczących niemieckiej ustawy „NetzDG” w mających zastosowanie terminach.