Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Sposób, w jaki Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ocenił zgłoszenie kandydata w procedurze naboru na stanowiska administratorów w dziedzinie stosunków zewnętrznych (EPSO/AD/382/20)