Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Sposób rozpatrzenia przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) skargi dotyczącej domniemanego braku sprawiedliwości w procedurze wstępnego wyboru młodszych specjalistów w delegaturach