Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Brak udzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na pisma wyrażające obawy dotyczące rozbiórki budynku szkolnego w kontekście finansowanego przez UE projektu na Cyprze