Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nieudzielenie przez Komisję Europejską (Europe Direct) odpowiedzi na e-mail dotyczący działalności zawodowej byłego urzędnika UE