Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nieudzielenie przez Komisję Europejską (PMO) odpowiedzi na pytanie, czy emerytowany pracownik UE może wykonywać pracę za wynagrodzeniem, otrzymując emeryturę w UE