Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Het verzuim van de Europese Commissie om een besluit op een verzoek om toegang voor het publiek tot documenten met betrekking tot de Duitse “NetzDG”-wet binnen de toepasselijke tijdslimieten te heroverwegen

Het verzuim van de Europese Commissie om een besluit op een verzoek om toegang voor het publiek tot documenten met betrekking tot de Duitse “NetzDG”-wet binnen de toepasselijke tijdslimieten te heroverwegen.