Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Verzuim van het Europees Parlement om te antwoorden op een administratieve klacht wegens discriminatie van een kandidaat met een handicap in een interne personeelsselectieprocedure