Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

De wijze waarop de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een klacht heeft behandeld over het vermeende gebrek aan billijkheid in de preselectieprocedure voor het “jonge deskundigen in delegaties”-programma