Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Verzuim van de Commissie om te antwoorden op correspondentie over de financiële flexibiliteit van de medefinancieringsregels voor operationele subsidies voor ngo’s in de context van de COVID-19-pandemie