Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Parlament Ewropew li jwieġeb mistoqsija dwar ir-rifjut ta’ applikazzjoni għal pożizzjoni ta’ sewwieq