Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Il-mod li bih l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) ivvaluta l-applikazzjoni ta’ kandidat fi proċedura ta’ selezzjoni għar-reklutaġġ ta’ amministraturi fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni (EPSO/AD/382/20)