Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kif is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) indirizza lment dwar allegat nuqqas ta’ ġustizzja fil-proċedura ta’ prekwalifikazzjoni għall-Professjonisti Subalterni fil-programm tad-Delegazzjonijiet