Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb ilment dwar iċ-ċaħda ta’ applikazzjoni għall-Premjijiet Bauhaus Ewropej Ġodda 2021 bħala ineliġibbli