Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb għal korrispondenza dwar il-flessibbiltà finanzjarja tar-regoli ta’ kofinanzjament għal għotjiet operazzjonali għall-NGOs fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19