Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea (PMO) li twieġeb mistoqsija dwar jekk membru tal-persunal irtirat tal-UE jistax jagħmel xogħol remunerat waqt li jirċievi pensjoni tal-UE