Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) li twieġeb għall-emails dwar offerta ta’ traineeship