Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb tħassib li tqajjem dwar kuntratt bejn il-President tal-Kummissjoni u kumpanija Ġermaniża għar-relazzjonijiet pubbliċi