Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Il-Kummissjoni u l-allegati miżuri insuffiċjenti meħuda biex itaffu s-sitwazzjoni ta’ fellowships ta’ riċerka fl-azzjonijiet ta’ Marie Sklodowska-Curie matul il-kriżi ta’ COVID-19