Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb għal tfakkiriet ripetuti mill-ilmentatur biex jiġi aġġornat dwar l-ipproċessar ta’ lment dwar l-għajnuna mill-Istat kontra l-Ġermanja

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.