Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kā Eiropas Investīciju banka (EIB) izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi kopsavilkumam par projektu, ar ko tā finansē elektroenerģijas sadales tīkla modernizāciju Polijā