Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas nespēja sniegt atbildes uz e-pastiem par Eiropas iedzīvotāju aptaukošanos