Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas nespēja pieņemt galīgos lēmumus par diviem pieprasījumiem par publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz ES robežu pārvaldību