Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Parlamenta nespēja atbildēt uz jautājumu par vadītāja amata pieteikuma noraidīšanu