Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) atteikums piešķirt piekļuvi informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju par “lēmumu par līdzvērtību” sagatavošanu attiecībā uz Apvienoto Karalisti