Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kā Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) izvērtēja kandidāta pieteikumu atlases procedūrā uz administratoru vakancēm ārējo attiecību jomā (EPSO/AD/382/20)