Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) nav atbildējusi uz sūdzību par iespējamu pārkāpumu satura pārvaldības speciālista atlases procedūrā