Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) izskatīja sūdzību par apgalvoto taisnīguma trūkumu jauno speciālistu iepriekšējas atlases procedūrā deleģēšanas programmā