Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas (Europe Direct) nespēja atbildēt uz e-pasta vēstuli par bijušā ES ierēdņa profesionālo darbību