Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kā ES misija risināja jautājumus saistībā ar kāda darbinieka snieguma novērtējuma ziņojumu