Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisija nespēja apstiprināt sūdzības saņemšanu pret Austriju saistībā ar zemes izmantošanas piešķiršanu