Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz saraksti par finansiālo elastību attiecībā uz līdzfinansējuma noteikumiem darbības dotācijām NVO saistībā ar Covid-19 pandēmiju