Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas atteikums piešķirt divkāršu apgādājamā bērna pabalstu darbiniekam, kura bērnam ir invaliditāte