Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas lēmums neiekļaut vienu organizāciju Antisemītisma apkarošanas darba grupā