Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstā amatā uzņēmumā Airbus