Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas lēmums iekļaut sūdzības iesniedzēju agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES)