Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas atbildes nesniegšana sakarā ar bažām, kas paustas sakarā ar nolīgumu starp Komisijas priekšsēdētāju un Vācijas sabiedrisko attiecību uzņēmumu