Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Bažas par ES delegācijas nelikumīgu līguma izbeigšanu par revīzijas un grāmatvedības pakalpojumiem Mauritānijā

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.