Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

ES delegācijas Ganā nespēja nodrošināt, ka tās ārējais darbuzņēmējs maksā konsultantiem

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.