Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Komisijas rīcība, neinformējot sūdzības iesniedzēju par to, ka tā ir veikusi galīgo novērtējumu par sūdzību, kas attiecas uz iespējamiem ES konkurences tiesību pārkāpumiem, un neatbildot uz saistīto korespondenci