Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Parlamenta nespēja atbildēt uz pieprasījumu pārskatīt tā lēmumu nepielaist kandidātu nākamajam divu atlases procedūru posmam vadītāja pieredzes trūkuma dēļ