Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisijos nesugebėjimas laikantis taikytinų terminų peržiūrėti sprendimą dėl prašymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su Vokietijos „NetzDG“ įstatymu

Europos Komisijos nesugebėjimas laikantis taikytinų terminų peržiūrėti sprendimą dėl prašymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su Vokietijos „NetzDG“ įstatymu.