Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kaip Europos Komisija nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su 1985–1986 m. vykusių konkursų bylomis