Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kaip Europos Komisija nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su ES finansuojamo projekto, susijusio su smegenų vėžio rizikos, kurią kelia radijo dažnio laukų spinduliuotė vaikystėje ir paauglystėje, tyrimo dokumentais (projektas „Mobi-Kids“)