Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisija nepriėmė galutinių sprendimų dėl dviejų prašymų leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su ES sienų valdymu