Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisija neinformavo skundo pateikėjo apie skundo dėl pažeidimo, susijusio su stažuotėmis Italijos teismuose, nagrinėjimo eigą