Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kaip Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) nagrinėjo skundą dėl tariamai neužtikrinto teisingumo vykdant delegacijų programoje dalyvaujančių jaunesniųjų specialistų pirminės atrankos procedūrą