Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Vadovų Taryba neatsakė į raštą dėl pagrindinių teisių Slovėnijoje