Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europe Direct“ neatsakė į e. laišką apie Lietuvos nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą