Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kaip ES misija sprendė klausimus, susijusius su tarnautojo veiklos rezultatų vertinimo ataskaita